เป็นเรื่องราวที่ได้เริ่มต้นจากนักศึกษาคนหนึ่งนามว่าจองแซทบยอล ซึ่งเธอเป็นเพียงพนักงานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ในชีวิตการทำงานทำงานของเธอยังมีชายผู้ที่เป็นถึงผู้จัดการในร้านแห่งนี้อย่างชเวแดฮยอน เมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งสองก็ได้เริ่มต้นของความสัมพันธ์ในความรักซึ่งกันและกัน

Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.1
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.2
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.3
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.4
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.5
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.6
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.7
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.8
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.9
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.10
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.11
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.12
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.13
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.14
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.15
Backstreet Rookie สะดุดรัก 24 ชั่วโมง (2020) พากย์ไทย - EP.16 (END)