เรื่องราวต่อจากภาคแรก การกลับมาสู่จุดสูงสุดของ Jang Tae-Jun ทำงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ตอนนี้เขากลับมาในฐานะผู้บัญญัติกฎหมายและบรรลุความสูงของอำนาจของเขา

Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.1
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.2
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.3
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.4
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.5
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.6
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.7
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.8
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.9
Chief of staff 2 (2019) NETFLIX บรรยายไทย - EP.10 (END)