เรื่องย่อ เรื่องราวชีวิตของคนวัยหนุ่มสาวที่ก้าวเดินจากจุดเริ่มต้น (Start) จน เติบโต (Up) ในธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในฐานะอัจฉริยะ และมีชื่อปรากฏใน Silicon Valley ของเกาหลีใต้ เขาและเธอ ต่างเป็นแรงผลักดันของกันและกันโดยไม่รู้ตัว

Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 01
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 2
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 3
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 4
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 01\\5
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 6
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 7
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep8
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 9
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 10
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 11
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 12
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 13
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 14
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 15
Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up (2020) สตาร์ทอัพ - Start Up Ep 16

close