เมื่อองค์ชายถูกลอบสังหาร องค์หญิงฝาแฝดจึงต้องสวมรอยสืบบัลลังก์ ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปกปิดตัวตนและความรักที่มีต่อชายคนหนึ่งไม่ให้ใครล่วงรู้

The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.1
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.2
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.3
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.4
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.5
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.6
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.7
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.8
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.9
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.10
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.11
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.12
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.13
The Kings Affection ราชันผู้งดงาม (2021) Netflix บรรยายไทย - EP.14