จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กอายุ 20 ปีที่ทำงานเพื่อค้นหาความฝันของตัวเองเมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับอิสรภาพและความรับผิดชอบเป็นครั้งแรก

Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.1
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.2
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.3
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.4
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.5
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.6
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.7
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.8
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.9
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.10
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.11
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.12
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.13
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.14
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.15
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.16
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.17
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.18
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.19
Twenty-Twenty (2020) บรรยายไทย - EP.20 (END)